สีย้อมไหมตราเครื่องบิน

สีย้อมไหมตราเครื่องบิน

หมวดสินค้า : สีย้อมผ้า


รายละเอียดสินค้า

ชื่อ : สีย้อมไหมตราเครื่องบิน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
สีย้อมไหมตราเครื่องบิน


ขอใบเสนอราคา
  • แชร์ :

  • line
  • facebook
  • twiiter
รายละเอียดสินค้า

      ไหม เป็นวัสดุเส้นใยที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีคุณสมบัติที่สำคัญต่าง ๆ ในขอบข่ายการใช้ประโยชน์สำหรับทำเป็นวัสดุสิ่งทอ (Textil materials) เกือบครบถ้วน ชาวจีนในสมัยโบราณเป็นผู้ค้นพบเส้นใยไหมด้วยเหตุบังเอิญ มีการเพาะเลี้ยงและผลิตผ้าไหมขึ้นในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5000 ปี ปัจจุบันความสำคัญของไหมก็ยังคงอยู่โดยได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีของเส้นใย (Queen of fibers)
      การผลิตผ้าไหมในประเทศไทยตั้งแต่ยุคสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัด แต่ได้เริ่มให้มีการส่งเสริมเรื่องการปลูกหม่อนเพาะเลี้ยงไหมและผลิตผ้าไหมอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. 2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์ไหมไทยเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์เด่นพิเศษในเรื่องรูปแบบ ลวดลาย ลักษณะพื้นผิวและสีสันเป็นการเฉพาะ เป็นที่นิยมแพร่หลายของคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตผ้าไหม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันพัฒนารูปแบบปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อการอนุรักษ์และธำรงค์ไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณผ้าไหมของชาติเป็นส่วนรวม

ป้ายกำกับสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง